Výzva k podání cenové nabídky pro realizaci zakázky malého rozsahu

(zakázka malého rozsahu dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v platném znění)

 

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/2.4.00/31.0037

Název projektu:

Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu

Název zakázky:

Zajištění překladu odborných zemědělských učebních textů z němčiny do češtiny a z polštiny do češtiny pro projekt OPVK Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037

Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je odborný překlad studijních opor, tzn. výukových materiálů, z němčiny do českého jazyka, a překlad z polštiny do češtiny, a to v počtu 300 normostran u každého jazyka.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:

maximálně 190 000,- Kč bez DPH

Typ zakázky

Zakázka malého rozsahu dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v platném znění

(nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

 

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

Nabídky je třeba doručit od 2.10.2013 do 15.10.2013 do 13:00 hod včetně.

(při osobním předání v pracovní dny od 8:00hod do 15:00 hod)

Termín otevírání nabídek:      15.10. 2013 od 13: 01

O výsledku budou dodavatelé informováni e-mailem do 18.10.2013.

Místo pro podání nabídky:    IdeaHELP, o.p.s.,

Zemědělská 1004, dveře č. 102

 

 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě, přesná specifikace předmětu zakázky nebo další podmínky

pro plnění zakázky jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

 

Příloha č  1 - Krycí list nabídky

Příloha č  2 - Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů a zakázek

Příloha č  3 - Obchodní podmínky - návrh smlouvy

 

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici na tomto odkazu http://ideahelp.cz/zakazka/0037-preklady.zip

 

Za společnost IdeaHELP, o.p.s.

2.10.2013

                                                                                                Ing. Jan Šeda

                                                                                                ředitel