Menu


20.02. 2007
OBOROVÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

    1.února 2007 byla v Žamberku v Zemědělské ulici 1004 oficiálně zahájena rekonstrukce kanceláří na oborové školící středisko. Tato akce je realizována za přispění Operačního programu "Průmysl a podnikání – programu 1.3 školící střediska". V rámci rekonstrukce dojde k vybudování školícího střediska o celkové ploše 355 m2, čímž vzniknou 3 moderní učebny, ve kterých může být souběžně školeno cca 50 osob. V rámci realizace tohoto projektu jsou zohledněna specifika handicapovaných osob a to jak po strance stavebních úprav tak i vybavení didaktickými pomůckami. Realizátorem projektu je počítačová škola IdeaHELP.

Cíle
Oborové školící středisko bude sloužit vedle realizátora projektu především jeho partnerům, kteří si uvědomují důležitost celoživotního vzdělávání a získávání nových dovedností pro své zaměstnance po celý profesní život – jejich pravidelní vzdělávání vytváří silnou konkurenční výhodu v současné globální ekonomice. Dostupné školícího střediska s odpovídajícím vybavením přispěje k naplnění výše uvedeného cíle. Zázemí střediska umožní pořádat zároveň více druhů školení podle potřeb partnerů projektu a vytvoří pro ně zázemí k podávání projektů z programu OP LZZ v plánovacím období 2007-2013.

Prováděné úpravy
 • Kompletní rekonstrukce - výměna oken, částečná změna vnitřních dispozic, elektroinstalace, strukturovaná kabeláž, vytápění, vstupní schodiště, kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, …
 • Úprava interiéru – omítky, nové kazetové podhledy akusticky optimalizované pro použití v učebnách, nové osvětlení s možností naprogramování různých variant osvětlení učeben, výměna dveří a podlahových krytin, …
Vybavení
 • Zařízení střediska – stoly, židle, stínění, zázemí s kuchyňkou k přípravě občerstvení, odpočinková místnost pro účastníky školení, …
 • Vybavení střediska
  • Celkem budou k dispozici 3 učebny, jejichž interiér a vybavení je možné jednoduchým způsobem modifikovat do různých variant dle realizovaného typu vzdělávací akce (počítačová učebna, prezentační sál, kurz komunikačních dovedností, … ).
  • Školící středisko bude vybaveno moderními výukovými pomůckami. Účastníkům je k dispozici 60 moderních počítačů, několik výkonných dataprojektorů, vizualizér, interaktivní tabule, ozvučení, DVD přehrávače, digitální kamery, fotoaparáty. Toto vybavení je možní instalovat do libovolné z učeben a to na základě požadavků daného školení.
  • Součástí školícího střediska jsou rovněž kanceláře pro obslužný personál a kabinety pro lektory.
 • Přizpůsobení pro zdravotně postižené osoby – V rámci budování školícího střediska je pamatováno rovněž na zdravotně postižené osoby, čehož důkazem je to, že téměř 20% nákladů projektu je určeno na úpravy zohledňující různé typy postižení. Jedná se o následující úpravy:
  • zcela nový bezbariérový vstup do budovy opatřený plošinou pro tělesně postižené osoby
  • bezbariérový vstup do všech učeben a dalších prostor školícího střediska
  • toalety s bezbariérovým přístupem
  • jedna z učeben je vybavena indukční smyčkou pro osoby se sluchovým postižením
Partneři projektu
 • Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí
 • ESAB Vamberk, s.r.o.
 • FOREZ s.r.o. Ostrov
 • AGROSTAV, a.s. Ústí nad Orlicí
 • Keramizol s.r.o. Letohrad
 • VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí
 • Město Jablonné nad Orlicí
 • Město Králíky
 • Město Lanškroun
 • Město Letohrad
 • Město Žamberk
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ ES PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Zpět

Copyright © 2003 ideaHELP | Design & Code by SecurityNet.cz. All rights reserved.