Menu


20.01. 2007
OTEVŘENÍ NOVÝCH PŘÍLEŽÍTOSTÍ K NÁVRATU DO ZAMÉSTNÁNÍ

    V lednu zahájila naše společnost společně s dalšími deseti partnery projekt „Otevření nových příležitostí k návratu do zaměstnání“. Projekt byl zpracován na základě grantového schématu „Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce“ v rámci operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“ (Opatření 2.2. Rovné příležitosti žen a mužů). Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti žen na trhu práce, které se dlouhodobou absencí na tomto trhu, způsobenou péčí o dítě nebo dlouhodobou nezaměstnaností, ocitly ve znevýhodněné pozici. Hlavními cílovými skupinami jsou matky, kterým končí mateřská dovolená, dále nezaměstnané ženy ve věku nad 50 let, a rovněž dlouhodobě nezaměstnané ženy. Jednou z hlavních aktivit projektu je vzdělávání, které je rozděleno do několika modulů. Po celou dobu účasti mají účastnice k dispozici pracovního konzultanta, který je nápomocen při hledání zaměstnání. Doprovodnou aktivitou projektu je hlídání dětí školených maminek, které nám zajišťují partnerská mateřská centra a školky z regionu. Projekt je realizován v regionu celého Pardubického kraje a dále v okresech Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Šumperk.

Komu je projekt určen
Projektu se může zúčastnit maminka, která je na rodičovské dovolené. Dále je kurz určen pro dlouhodobě nezaměstnané ženy a ženy ve věku nad 50 let, které jsou vedeny v evidenci úřadu práce.

Místa konání
Projekt je realizován v okresech Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Šumperk. V každém z těchto okresů má naše počítačová škola minimálně jednu učebnu. Ve většině těchto míst zajistí naši partneři denní program pro děti školených maminek a to včetně stravování.

Z pohledu účastníků je projekt rozdělen do dvou složek. První složkou je vzdělávací část, která je rozdělená do několika modulů. Na ní navazuje ve druhé části podpora pracovního konzultanta.

Charakteristika vzdělávací části projektu
 • Rekvalifikační kurz ovládání osobního počítače - výuka v oblasti informačních technologií zakončená rekvalifikační zkouškou MŠMT a testováním ECDL. Součástí rekvalifikačního kurzu je i výuka úpravy digitální fotografie.

 • Kurz zvyšování osobní efektivity - výuky motivačních aktivit, příprava na výběrové řízení a na vstup do zaměstnání.

 • Kurz úpravy obchodních písemností - výuka úpravy obchodní korespondence podle platných norem.

 • Kurz efektivního telefonování - výuka a nácvik profesionální komunikace po telefonu.

 • Ekologický seminář s výkladem dokumentu Agenda 21, základního dokumentu OSN pro trvale udržitelný rozvoj a uplatňování zásad tohoto dokumentu v praxi.

Podpora ze strany pracovního konzultanta
Tato aktivita je zaměřena na pomoc účastnicím vzdělávací části projektu v průběhu i po ukončení vlastního vzdělávání. Účastnice budou mít po dobu 3 měsíců po ukončení vzdělávací části k dispozici „Pracovního konzultanta“. Jeho pomoc bude spočívat především při vyhledávání pracovního místa klientům, plánování jejich pracovní kariéry, hledání dalších možností vzdělávání, praktické využití ICT při hledání zaměstnání.

Partneři projektu
 • A-TREND, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí
 • Rodinné centrum POHODA Žamberk
 • Mateřské centrum MEDVÍDEK Ústí nad Orlicí
 • Mateřské centrum KRŮČEK Svitavy
 • Mateřské centrum JÁJA Rychnov nad Kněžnou
 • Mateřské centrum ČTYŘLÍSTEK Rychnov nad Kněžnou
 • Dům dětí a mládeže DÉČKO Náchod
 • Mateřské centrum POHÁDKA Pardubice
 • PONTIS Šumperk o.p.s.
 • Pardubický kraj

Tento projekt je v plné výši financován Evropským sociálním fondem.

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Zpět

Copyright © 2003 ideaHELP | Design & Code by SecurityNet.cz. All rights reserved.