Menu


10.11. 2006
Ocenění projektu "VZDĚLÁNÍ - NOVÁ ŠANCE PRO ŽENY VRACEJÍCÍ SE NA TRH PRÁCE"

    S potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že projekt „Vzdělání – nová šance pro ženy vracející se na trh práce“ , který realizuje naše vzdělávací centrum společně s dalšími 12-ti partnery v regionu Pardubického a Královehradeckého kraje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (opatření 2.2. Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce), byl oceněn Sítí mateřských center České republiky.

Ocenění bylo předáno v rámci celorepublikového setkání zástupců mateřských center, které se konalo 10.11.2006 v Litomyšli. Ceny předávala paní Rut Kolinská zakladatelka mateřských center ČR, poslanec parlamentu ČR pan Pavel Severa a radní Pardubického kraje pan Miloslav Macela.

Toto ocenění nepatří pouze nám jako hlavnímu realizátorovi, ale také partnerům a dalším spolupracujícím organizacím, které se podílejí na zdárném průběhu projektu. Partnerství uzavřená v rámci tohoto projektu nejsou pouze formální, ale jedná o skutečnou vzájemnou spolupráci, bez které by nebylo možné projekt jako celek zrealizovat.

Zájem ze strany žen je velký. Do aktivit projektu se od jeho začátku v únoru 2006 zapojilo více než 200 žen (maminek, kterým končí mateřská dovolená, žen dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnaných žen ve věku nad 50 let). Výše uvedený projekt je financován z prostředků Operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“.

Na závěr ještě jednou děkujeme našim partnerům a spolupracujícím organizacím za jejich spoluúčast na realizaci tohoto projektu. Získané ocenění je pro nás závazkem do naší další práce s touto cílovou skupinou.

Zpět

Copyright © 2003 ideaHELP | Design & Code by SecurityNet.cz. All rights reserved.