Menu


10.02. 2006
VZDĚLÁNÍ – NOVÁ ŠANCE PRO ŽENY VRACEJÍCÍ SE NA TRH PRÁCE

    Dne 1.2.2006 začala naše společnost realizovat výše uvedený vzdělávací projekt, který byl zpracován na základě grantového schématu „Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce“ v rámci operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“ (Opatření 2.2. Rovné příležitosti žen a mužů). Vzdělávací projekt je zaměřený na vzdělávání žen v oblasti ovládání osobního počítače, zlepšení motivačních a komunikačních schopností účastníků směrem k získání zaměstnání nebo sebezaměstnání.

Komu je projekt určen
Projektu se může zúčastnit maminka, která je na rodičovské dovolené. Dále je kurz určen pro dlouhodobě nezaměstnané ženy a ženy ve věku nad 50 let, které jsou vedeny v evidenci úřadu práce.

Místa konání
Projekt je realizován v okresech Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Náchod. V každém z těchto okresů má naše počítačová škola minimálně jednu učebnu. Ve většině těchto míst zajistí naši partneři denní program pro děti školených maminek a to včetně stravování.

Z pohledu účastníků je projekt rozdělen do dvou složek. První složkou je vzdělávací kurz na který navazuje ve druhé části podpora pracovního konzultanta.

Charakteristika vzdělávacího kurzu
První část vzdělávacího kurzu je zaměřena na oblast ovládán osobního počítače. V současné době je znalost používání osobního počítače požadována téměř na všech pracovních pozicích. Osnovy tohoto kurzu jsou koncipovány tak, aby kurz byl zároveň také přípravou k testům ECDL. Po absolvování této části mají účastnice možnost absolvovat testy ECDL z modulů, které si vyberou. Úspěšným uchazečům tohoto testování je vystaven certifikát ECDL, nebo ECDL Start. Pro účastnice je to jedinečná příležitost skládat testy ECDL zcela bezplatně.

Druhá část kurzu je zaměřena na osvojení dovedností podporujících účinné hledání zaměstnání a získaní základních znalostí potřebných k zahájení SVČ. V rámci tohoto výukového bloku se účastnice seznámí s následujícími tématy: základy komunikace a sebepoznání, příprava na výběrové řízení, příprava na SVČ a vstup do zaměstnání.

Délka kurzu je stanovena na 25 pracovních dnů. Výuka probíhá v pracovních dnech vždy od 8 do 15 hodin (každý den 7 vyučovacích hodin). Na účastnice kurzu nejsou požadovány žádné vstupní znalosti.

Podpora ze strany pracovního konzultanta
Tato aktivita je zaměřena na pomoc účastnicím vzdělávací části projektu v průběhu i po ukončení vlastního vzdělávání. Účastnice budou mít po dobu 6 měsíců po ukončení vzdělávací části k dispozici „Pracovního konzultanta“, jehož úkolem bude aktivní pomoc klientům při hledání zaměstnání.

Partneři projektu

 • A-TREND, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí
 • Úřad práce v Náchodě
 • Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou
 • Rodinné centrum POHODA Žamberk
 • Mateřské centrum MEDVÍDEK Ústí nad Orlicí
 • Mateřské centrum KRŮČEK Svitavy
 • Mateřské škola Marie Majerové Svitavy
 • Mateřské centrum JÁJA Rychnov nad Kněžnou
 • Mateřské centrum ČTYŘLÍSTEK Rychnov nad Kněžnou
 • Dům dětí a mládeže DÉČKO Náchod
 • Mateřské centrum POHÁDKA Pardubice
 • Pardubický kraj

Tento projekt je v plné výši financován Evropským sociálním fondem.

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Zpět

Copyright © 2003 ideaHELP | Design & Code by SecurityNet.cz. All rights reserved.