Menu


02.05. 2005
POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST - otevření cesty k pracovní příležitosti ...

    Dne 29.4.2005 byla na Ministerstvu práce a sociálních věcí parafována smlouva o realizaci projektu POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST - otevření cesty k pracovní příležitosti v okresech Pardubice, Chrudim a Svitavy, který bude naše společnost realizovat v rámci předvstupní podpory Evropských sociálních fondů PHARE 2003 RLZ opatření 1.1 - aktivní politika zaměstnanosti ...

Tento vzdělávací projekt realizuje naše počítačová škola společně s partnery, kterými jsou Úřady práce v Pardubicích, Chrudimi a Svitavách.

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob a osob ohrožených vyloučením z trhu práce, jejich rekvalifikací v kurzech s výukou ovládání osobního počítače. Kurzy zvýší gramotnost účastníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, a poskytnou jim možnost získat mezinárodní certifikát ECDL, který deklaruje, že držitel splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem.

Výběr účastníků provede regionálně příslušný Úřad práce. Kurz trvá 22 dnů, výuka zahrnuje dovednosti potřebné ke složení zkoušek všech sedmi modulů ECDL, na závěr účastníci vykonají závěrečnou rekvalifikační zkoušku a testy pro získání certifikátu ECDL.

Celkem by mělo tímto vzdělávacím projektem za dobu jeho trvání projít 250 osob z výše uvedených regionů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Detailní informace o celém projektu naleznete zde.

Zpět

Copyright © 2003 ideaHELP | Design & Code by SecurityNet.cz. All rights reserved.