V Králíkách, v sídle společnosti SEVEN – K, s.r.o. jsme s chutí pomohli vzdělat zaměstnance šesti kurzy.

Podobné příspěvky